Nová administrativní a provozní budova s podzemními garážemi (automatický parkovací systém) řešená jako dostavba městského bloku v Karlíně.              

Vnitřní dvůr je řešen jako zelená střecha nad provozními prostory